PROMOU: metodologia  que integra processos d’aprenentatge i de servei , treballant en col.laboració sobre necessitats reals. 
OBJECTIU: conèixer, viure i protegir la Serra.

Professorat participant:

  • Juana Maria Castro Marti
  • Gerònima Miró Seguí
  • Damià Crespí Bestard
  • Àngela Ferrà Pomar
  • Magdalena Servera Maimó
  • Natalia Hendriks Sánchez
  • Patricia Alejandra Martínez Mateu
  • Vicenta Maria Vila Vivas
  • Francesca Llobera Morro
  • Francisco de Borja Vázquez Hernández

Presentació final del projecte